/Privacyverklaring

Privacyverklaring

Door WSV Oosterscheldestappers is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap
Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum
Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
Verwerkingen: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;
Verwerking door wie: Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Alleen NAWTE gegevens in ons ledenarchief en bankrekeningnummer voor automatische incasso (Mits de leden hiermee accoord zijn gegaan )
Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres;
Overeenkomst: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);
Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
Verwerking door wie: Afdeling communicatie;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Leden zijn vrij om aan te melden voor de nieuwsbrief
Vrijwilligers
Persoonsgegevens: NAWTE;
Overeenkomst: Vrijwilligersovereenkomst;
Verwerkingen: Informatieverstrekking;
Verwerking door wieL Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Alleen NAWTE gegevens van de vrijwilligers in ons archief
Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)
Persoonsgegevens: NAWTE;
Overeenkomst: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief;
Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten;
Verwerking door wie: Afdeling marketing/communicatie;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar diensten/producten.
Alleen via E-mail digitaal toesturen van informatie over wandeltochten of vergaderingen

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Privacy Policy komt op de website en op elke pagina komt een link.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Op het aanmeldingsformulier komt een verwijzing naar de privacy policy.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
Er worden GEEN persoonsgegevens gedeeld met anderen
Computers zijn beveiligd met beveiligingssoftware.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
De opgeslagen gegevens worden regelmatig beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Is alleen van toepassing bij ons bij opzegging lidmaatschap.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Wij maken altijd gebruik van beveiliging middels een wachtwoord en gebruikersnaam.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
De persoonsgegevens op papier zijn bij zowel de secretaris als de penningmeester veilig opgeslagen. De voorzitter heeft deze gegevens op papier niet.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
Voor ons niet van toepassing.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij hebben gezinslidmaatschap waarbij de ouders tekenen en toestemming verlenen, bij individuele lidmaatschap van kinderen onder 16 jaar moeten de ouders ook toestemming verlenen.
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging: WSV Oosterscheldestappers
Naam persoon: Lia van Akkeren-Suurland
Plaats: St-Maartensdijk
Datum: 17-05-2018