Contributie 2022

In de buitengewone ledenvergadering zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van contributieverhoging. Doordat de afdracht aan de KWBN de komende jaren omhoog gaan zijn wij genoodzaakt deze ook door te voeren voor onze…

Enquête recreatieve wandelaars Tholen

We willen jullie vragen namens Dewi de Graaff in opdracht van de gemeente Tholen mee te doen aan onderstaande enquête. Maak jij wel eens een recreatieve wandeling in Tholen? Of ken jij wandelaars die dit doen? …